BookDetail

กระบี่อภิญญา เล่ม 2
กระบี่อภิญญา เล่ม 2
Author
: เจิ้งฟง
Translator
: น.นพรัตน์
Publish Date
: 10 March 2015
Publisher
ISBN
: 9786160202041
Page
: 288 page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

กระบี่อภิญญา เล่ม 2 เขียนถึงหลิงเซียว เสนอตัวช่วยผู้นำค่ายสำนักใหญ่ ยอมถูกควบคุมตัวไปยังนิกายอัคคี ทั้งยังได้รับโทษทัณฑ์ทรมานต่างๆขณะเดียวกันในเล่มนี้ เจิ้งฟง ก็ได้เปิดตัวนางเอกของเรื่องก็คือ ฉินเอี้ยนหลง

 
ซื้อด้วย Coin
209.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
209.00 บาท
Save 5% 220 B
* หนังสือเล่มนี้ สามารถเปิดอ่านได้บน App ของ BfriendStore เท่านั้น
   
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.