BookDetail

GINTAMA!! กินทามะ เล่ม 47
GINTAMA!! กินทามะ เล่ม 47
Author
: Hideaki Sorachi
Translator
: N/A
Publish Date
: 09 December 2014
Publisher
ISBN
: 9786162998652
Page
: 0 page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

คุณกินวางแผนจะทำเงินด้วยการใช้ทามะที่เป็นจักรกลสาวใช้ เปิดให้บริการห้องสารภาพบาปของสาวจักรกลแต่กลับกลายเป็นว่าตนเองต้องเข้าไปพัวพันกับความเป็นความตายของท่านโชกุน จากการกระทำและการสารภาพของเหล่าคนบาป!? รวมถึงเรื่องราวอื่นๆอีกมากเช่นการเขียนการ์ตุนของชาจิ การปิดตาตีแตงโมของเจ้าหญิงและการกระทำใบปลิวของร้านรับจ้างสารพัด

GINTAMA!! กินทามะ เล่ม 47
ซื้อด้วย Coin
42.50 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
42.50 บาท
Save 15% 50 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.