BookDetail

ลำนำรักเทพสวรรค์ ภาค 2 เล่ม 2 (6 เล่มจบ)
ลำนำรักเทพสวรรค์ ภาค 2 เล่ม 2 (6 เล่มจบ)
Author
: ถงหัว
Translator
: อรจิรา
Publish Date
: 18 December 2015
Publisher
ISBN
: 9786163697707
Page
: 312 page(s)
ขนาด
: 14.3 x 20.5 x 1.4 cm.
น้ำหนัก
: 340
Cateogry

ลำนำรักเทพสวรรค์ ภาค 2 เสี่ยวลิ่วหลังจากล่วงรู้และยอมรับชาติกำเนิดตนเอง ว่าที่แท้ตัวเองคือ องค์หญิงแห่งหนึ่งในแค้วนใหญ่ พร้อมๆกับการยอมรับนั้น มรสุมชีวิตอันหลากหลายก็พลันถาโถมเข้าหานางอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง สือซี ก็กลับไกลห่างนางไปอีก หรือนี่เป็นแค่บทเริ่มต้นของโศกนาฎกรรม?

ลำนำรักเทพสวรรค์ ภาค 2 เล่ม 2 (6 เล่มจบ)
ซื้อด้วย Coin
195.50 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
195.50 บาท
Save 15% 230 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.