BookDetail

ชอลิ้วเฮียง 1 ต.กลิ่นหอมกลางธารเลือด (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ชอลิ้วเฮียง 1 ต.กลิ่นหอมกลางธารเลือด (ฉบับปรับปรุงใหม่)
Author
: โก้วเล้ง
Translator
: N/A
Publish Date
: 12 December 2014
Publisher
ISBN
: 9786162545405
Page
: 312 page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

ชอลิ้วเฮียง ตอน กลิ่นหอมกลางธารเลือด เป็นพฤติการณ์ ตอนแรก ของขุนโจรกระจายความหอม ทั้งเป็นการเปิดตัวยอดขุนโจรผู้นี้ด้วย ชอลิ้วเฮียงเป็นเรื่องราว การผจญภัย ของชอลิ้วเฮียง ขุนโจรหอมเจ้าสำราญอันกระเดื่องเกริกไกร จบเป็นตอนๆ ทุกตอนแขกเป็นเอกเทส แต่มีส่วนต่อเนื่องกัน ประดุจไข่มุกร้อยโยงเป็นเส้นสวยงาม เรียงร้อยเป็นเนื้อเดียวกัน

ปกอ่อน พิมพ์สี่สี
ซื้อด้วย Coin
187.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
187.00 บาท
Save 15% 220 B
 
ซื้อด้วย Coin
169.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
169.00 บาท
Save 23.18% 220 B
* หนังสือเล่มนี้ สามารถเปิดอ่านได้บน App ของ BfriendStore เท่านั้น
   
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.