BookDetail

สองพิสดารตำนานยุทธ์ เล่ม 1
สองพิสดารตำนานยุทธ์ เล่ม 1
Author
: เจิ้งฟง
Translator
: กิตติพิรุณ
Publish Date
: 13 May 2016
Publisher
ISBN
: 9786164100961
Page
: 256 page(s)
ขนาด
: 14.3 x 20.5 x 1.3 cm.
น้ำหนัก
: 280
Cateogry

เรื่องราวเล่าถึงตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งในช่วงยุคปลายราชวงศ์สุยต้นราชวงศ์ถัง การตัดสินใจของบิดาในครั้งนั้น ทำให้ครอบครัวของ หานเฟิง ต้องล่มสลาย ความสุขสบายของคุณชายตระกูลใหญ่เป็นเพียงอดีต แต่ไม่ว่าจะอย่างไร หรือแม้ต้องสละชีวิต มันก็ต้องตามหาบิดาให้พบให้จงได้ เพียงแต่ ชะตากลั่นแกล้ง คนที่มันได้พบกับเป็นคนอีกผู้หนึ่ง... คนพิสดารผู้หนึ่ง

สองพิสดารตำนานยุทธ์ เล่ม 1
ซื้อด้วย Coin
187.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
187.00 บาท
Save 15% 220 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.