BookDetail

เร้นใจใต้เงาจันทร์ เล่ม 1-2  แพ็คชุด
เร้นใจใต้เงาจันทร์ เล่ม 1-2 แพ็คชุด
Author
: เยว่ เพ่ย หวน
Translator
: หลงหยาง
Publish Date
: 11 October 2016
Publisher
: Meedee
ISBN
: 8858703655254
Page
: 368 page(s)
ขนาด
: 14.5 X 21.0 X 3.3 cm.
น้ำหนัก
: 600
Cateogry

ชาติก่อนเขาหลงปฏิพัทธ์ ยอมมอบกายใจให้ราชันจิ้งจอกเจ้าเล่ห์แสนกล สุดท้ายถูกหยามเกียรติจนร่างต้องสลาย บัดนี้เขาเป็นเพียงศิษย์ชั้นต่ำในห้องปรุงยา ไร้ซึ่งความหล่อเหลางามสง่าดังเก่าก่อน ทว่า เมื่อได้พานพบกันอีกครั้ง เขาผู้นั้นยังคงไม่รามือ ‘จี้ถง’รู้สึกเพียงหากสัมผัส ‘ไป๋จวินเซี่ยน’ อีกครั้ง ไม่ว่าเรื่องใดล้วนโศกศัลย์ทบทวี แต่จิ้งจอกที่ต้องผจญเคราะห์กรรมกลับเอาแต่ใจ เจาะจงให้เขาเป็นผู้ร่วมผจญเคราะห์เสน่หา ตกอยู่ในเงื้อมมือคนผู้นี้เพียงครั้งยังเอ่ยได้ว่าไร้เดียงสา หากมีครั้งที่สองถือว่าช่างโง่เขลา ชาตินี้จี้ถงขออยู่ให้ห่างจากจิ้งจอกตัวนี้!

เร้นใจใต้เงาจันทร์ เล่ม 1-2 แพ็คชุด
ซื้อด้วย Coin
323.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
323.00 บาท
Save 15% 380 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.