BookDetail

ตำนานราชันแห่งผู้กล้า เล่ม 7
ตำนานราชันแห่งผู้กล้า เล่ม 7
Author
: อูกัก
Translator
: บุปผาหิมะ
Publish Date
: 20 October 2016
Publisher
ISBN
: 9786164101432
Page
: 232 page(s)
ขนาด
: 14.3 x 20.5 x 1.5 cm.
น้ำหนัก
: 260
Cateogry

งานชุมนุมชาวยุทธ์ที่จัดโดยมูริมแมงเริ่มต้นขึ้นแล้ว นอกจากการหารือลับของเหล่าผู้นำค่ายพรรคต่างๆ มูริมแมงยังได้จัดตั้งเวทีลานประลองขึ้นมาอีกด้วย ในขณะเดียวกับ เงามืดของนิกายอสูรและแพ็งยงฮูก็คืบคลานใกล้เหล่าชาวยุทธ์ฝ่ายธรรมะเข้ามาทุกขณะ มรสุมโลหิตนี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป!

ตำนานราชันแห่งผู้กล้า เล่ม 7
ซื้อด้วย Coin
170.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
170.00 บาท
Save 15% 200 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.