BookDetail

หมี่เยวี่ย จอมนางพลิกบัลลังก์ เล่ม 9
หมี่เยวี่ย จอมนางพลิกบัลลังก์ เล่ม 9
Author
: เจี่ยงเซิ่งหนาน
Translator
: ดารินทิพย์
Publish Date
: 09 June 2017
Publisher
ISBN
: 9786164103689
Page
: 312 page(s)
ขนาด
: 14.3 x 20.5 x 1.4 cm.
น้ำหนัก
: 380
Cateogry

หมี่เยวี่ยที่ต้องระเห็จจากรัฐฉินเข้าสู่รัฐเยียนพานพบอุปสรรคมากมายเหลือคณานับ นางไม่มีทั้งอำนาจ ไม่มีทั้งผู้ช่วย ที่นางพึงพาได้มีแต่สองมือตนเอง และความหวังอันแรงกล้าที่ต้องการให้บุตรรักของตนเองปลอดภัย หากแต่สตรีคนเดียวที่กลายมาเป็นตัวประกันในต่างแคว้นจะสามารถก่อคลื่นลมหรือพลิกสถานะอันใดได้ หรือเส้นทางสู่การเป็นใหญ่ของนางต้องจบลงที่จุดนี้?

หมี่เยวี่ย จอมนางพลิกบัลลังก์ เล่ม 9
ซื้อด้วย Coin
233.75 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
233.75 บาท
Save 15% 275 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.