BookDetail

ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋อง เล่ม 12
ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋อง เล่ม 12
Author
: เยี่ยกวน
Translator
: น.นพรัตน์
Publish Date
: 24 July 2017
Publisher
ISBN
: 9786164105331
Page
: 272 page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: 300
Cateogry

ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องเล่ม 12 หยางหลิงเร่งปราบโจรสลัดทะเลตะวันออกและกู้ชาติม่านล่าเจียซึ่งถูกเรือรบโปรตุเกสยึดครอง นอกจากนี้ เล่มนี้ยังเป็นเล่มจบภาคแรกของย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องอีกด้วย

ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋อง เล่ม 12
ซื้อด้วย Coin
195.50 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
195.50 บาท
Save 15% 230 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.