BookDetail

มังกรทลายฟ้า เล่ม 3 (จบ) (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2556)
มังกรทลายฟ้า เล่ม 3 (จบ) (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2556)
Author
: กิมย้ง
Translator
: N/A
Publish Date
: 26 December 2014
Publisher
ISBN
: 9786162990946
Page
: 272 page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

เรื่องราวเล่าถึงฝาแฝดที่มีอุปนิสัยแตกต่างกัน คนหนึ่งซื่อสัตย์จริงจังจนเป็นคนเคร่งขรึม อีกคนหนึ่งกลอกกลิ้งมากมารยา ฝาแฝดที่มีอุปนิสัยแตกต่างกันจนสุดขั้วออกท่องยุทธจักร พบพานเรื่องราวต่างๆสะท้อนให้ถึง จริยของผู้กล้า มังกรทลายฟ้า เป็นผลงานเขียนของกิมย้ง อีกชิ้นที่มากความแปลกใหม่ มีการสอดแทรกแนวคิดใหม่ไว้ไม่น้อย แสดงให้เห็นว่า เขามักจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลา ดังที่นักวิจารณ์ท่านหนึ่งเคยกล่าวถึงผลงานกิมย้งว่า กิมย้งจะไม่มีวันยอมย่ำรอยเท้าตัวเอง แม้รอยเท้าก้าวใหม่จะสั้นยาว จะประสบความสำเร็จแค่ไหนอย่างไรเขาก็จะก้าวออกไป

ปกอ่อน พิมพ์ 4 สี
ซื้อด้วย Coin
187.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
187.00 บาท
Save 15% 220 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.