BookDetail

ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋อง ภาค 2 เล่ม 1-12 จบ
ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋อง ภาค 2 เล่ม 1-12 จบ
Author
: เยี่ยกวน
Translator
: น.นพรัตน์
Publish Date
: 23 February 2018
Publisher
ISBN
: -
Page
: N/A page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋อง เรื่องราวของเจิ้งเส้าเผิง เซลส์ขายประกันที่เสียชีวิต แต่ด้วยข้อตกลงกับยมทูต ดวงวิญญาณกลับย้อนเวลาไปยุคราชวงศ์หมิง กลายเป็น “อ๋อง” นาม หยางหลิง จากเซลส์ขายประกันกลายเป็นอ๋องอันสูงศักดิ์ ชีวิตเขาจะสร้างเรื่องพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินอย่างไร?

ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋อง ภาค 2 เล่ม 1-12 จบ
ซื้อด้วย Coin
2346.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
2,346.00 บาท
Save 15% 2760 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.