BookDetail

รกกะ ตำนานผู้กล้าหกบุปผา เล่ม 1
รกกะ ตำนานผู้กล้าหกบุปผา เล่ม 1
Author
: Ishio Yamagata
Translator
: พรรณวิมิล จิตราวิริยะกุล
Publish Date
: 22 June 2018
Publisher
ISBN
: 9786164572331
Page
: 308 page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: 310
Cateogry

เมื่อปีศาจร้ายคืนชีพ พระเจ้าได้เลือก ผู้กล้าหกบุปผา มาเพื่อต่อกร แอตเล็ท ชายที่เรียกตัวเองว่าผู้ที่แข็งแกร่งสุดในโลกก็อยู่ในกลุ่มนี้ แต่ทว่าเมื่อเหล่าผู้กล้าพบกันกลับพบว่าคนที่ถูกเลือกมี 7 คน จึงเชื่อกันว่าหนึ่งในนั้นคือศัตรู ใครกันแน่ที่เป็นตัวปลอม ใครกันแน่ที่เป็นปิศาจร้าย จงร่วมกันไขปริศนา

รกกะ ตำนานผู้กล้าหกบุปผา เล่ม 1
ซื้อด้วย Coin
195.50 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
195.50 บาท
Save 15% 230 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.