BookDetail

เพ็กฮ้วยเกี่ยม เล่ม 1
เพ็กฮ้วยเกี่ยม เล่ม 1
Author
: กิมย้ง
Translator
: น.นพรัตน์
Publish Date
: 15 February 2019
Publisher
ISBN
: 9786163561794
Page
: N/A page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

เพ็กฮ้วยเกี่ยม หรือกระบี่เลือดเขียวเป็นยุทธจักรนิยายเรื่องที่สองในชีวิตการเขียนของกิมย้ง หลังจากนั้นจึงสร้างไตรภาคมังกรหยกอันลือลั่นติดตามมา เมื่อกิมย้งทำการแก้ไขปรับปรุงผลงานทั้งหมดได้เพิ่มเติมเนื้อหาไปในเพ็กฮ้วยเกี่ยมประมาณเศษหนึ่งส่วนห้า กล่าวได้ว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจไปมากที่สุด เรื่องราวเล่าถึงช่วงประวัติศาสตร์แห่งยุคหมิง ตัวเอกคืออ้วงเซ้งจี่บุตรชายของขุนนางผู้จงรักอ้วงชงฮ้วง ผลงานเรื่องนี้นับเป็นผลงานนวนิยายกำลังภายในอิงประวัติศาสตร์ที่ฉายแววความสามารถของกิมย้ง

เพ็กฮ้วยเกี่ยม เล่ม 1
ซื้อด้วย Coin
204.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
204.00 บาท
Save 15% 240 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.