BookDetail

สัประยุทธ์ทะลุฟ้า  เล่ม 10
สัประยุทธ์ทะลุฟ้า เล่ม 10
Author
: เทียนฉานถู่โต้ว
Translator
: ลี หลินลี่
Publish Date
: 25 March 2019
Publisher
ISBN
: 9786164574830
Page
: 360 page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

หลังจากจบศึกใหญ่กับสำนักม่านเมฆา เซียวเหยียนก็ถูกกองกำลังของสำนักม่านเมฆาไล่ล่าเอาชีวิตเรื่อยมา แต่เซียวเหยียนก็ดำเนินการตอบโต้ อีกทั้งยามนี้เขามีเป้าหมายใหม่แล้ว นั่นคือช่วยเหลือเย่าเหล่าให้สามารถคืนร่างได้ ภารกิจนี้ยากเข็ญกว่าครั้งสัญญาสามปีมากมายหลายเท่า แล้วเซียวเหยียนจะเริ่มต้นภารกิจสุดหินนี้อย่างไร?

สัประยุทธ์ทะลุฟ้า เล่ม 10
ซื้อด้วย Coin
238.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
238.00 บาท
Save 15% 280 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.