BookDetail

Tokyo Ghoul (นิยาย) เล่ม 1 ตอน วันคืน
Tokyo Ghoul (นิยาย) เล่ม 1 ตอน วันคืน
Author
: Shin Towada
Translator
: อิศรา อุดมพาณิชย์
Publish Date
: 25 June 2015
Publisher
ISBN
: 9786163696076
Page
: 272 page(s)
ขนาด
: 10.6 X 15 x 1.2 cm.
น้ำหนัก
: 280
Cateogry

ณ อันเทคุ ร้านกาแฟที่เป็นแหล่งรวมของเหล่า “กูล” ในวันนี้ยังคงมีเหตุการณ์ปัญหามากมายมารวมกันเช่นเคย ผู้จัดการร้าน โยชิมูระ รู้สึกได้ถึงเงามืดของ”บุคคลหน้าสงสัย”ในบริเวณใกล้ๆ ร้าน เขาคนนั้นจะนำการเปลี่ยนแปลงใดมาสู่ช่องว่างระหว่าง”ผู้ล่ากับผู้ถูกล่า”หรือนำมาสู่ช่องว่างระหว่างสองเผ่าพันธุ์ที่ไม่มีวันพบจุดบรรณจบกัน ไบเบิล ข้าวกล่อง รูปถ่าย เข้ากรุง ที่คั่นหนังสือ...เหตุการณ์ในแต่ละคืนที่ไม่เคยถูกกล่าวถึงในเนื้อเรื่องหลักได้ถูกคัดเลือกมาเล่าขานในเล่มนี้ เรื่องราวชั้นยอดทั้ง 5ตอน + ตอน พิเศษ รวบรวมไว้ที่นี้

Tokyo Ghoul (นิยาย) เล่ม 1
ซื้อด้วย Coin
195.50 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
195.50 บาท
Save 15% 230 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.