BookDetail

นินจาคว้าเมฆ เล่ม 8
นินจาคว้าเมฆ เล่ม 8
Author
: Takao Saito
Translator
: N/A
Publish Date
: 24 July 2015
Publisher
ISBN
: 9786162545900
Page
: N/A page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

เรื่องราวของนินจาผู้เป็นตำนานที่เลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างขโมยของ ความสามารถของเขา "ระดับเทพ" ถึงขนาดที่กล่าวกันว่า ไม่มีอะไรที่เขาคว้่าไว้ไม่ได้ แม้แต่ "เมฆ" บนท้องฟ้า ถึงแม้เขาอาจจะถูกคนรอบข้างมองว่า เจ้าชู้ กรุ่มกริ่มแต่ก็เป็นคนที่มีคุณธรรมอยู่ในทุกอณูของหัวใจ

 
ซื้อด้วย Coin
35.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
35.00 บาท
Save 22.22% 45 B
* หนังสือเล่มนี้ สามารถเปิดอ่านได้บน App ของ BfriendStore เท่านั้น
   
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.