BookDetail

Gate หน่วยรบตะลุยโลกต่างมิติ เล่ม 2
Gate หน่วยรบตะลุยโลกต่างมิติ เล่ม 2
Author
: Takumi Yanai
Translator
: Latte
Publish Date
: 28 July 2015
Publisher
ISBN
: 9786163631060
Page
: 204 page(s)
ขนาด
: 14.5 x 20.5 cm.
น้ำหนัก
: 240
Cateogry

เมืองอิตาลิก้านั้น ถูกกองโจรเข้าโจมตีจนใกล้แตก ผู้ที่เข้ามานั้นคือเหล่าหน่วยลาดตระเวณที่ 3 ของพวกอิตามิ พวกเขานั้นได้เข้าร่วมป้องกันเมืองภายใต้การบัญชาการของเจ้าหญิงพิน่า ทว่า......แฟนตาซีโลกต่างมิติขนาดใหญ่ ได้กลายเป็นหนังสือการ์ตูนเล่มที่ 2 ตามคำเรียกร้องแล้ว!

Gate หน่วยรบตะลุยโลกต่างมิติ เล่ม 2
ซื้อด้วย Coin
72.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
72.00 บาท
Save 10% 80 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.