BookDetail

Shaman King Flowers เล่ม 1
Shaman King Flowers เล่ม 1
Author
: Hiroyuki Takei
Translator
: N/A
Publish Date
: 09 December 2014
Publisher
ISBN
: 9786162995170
Page
: 0 page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

14 ปีหลังจากแข่งชาแมนไฟท์ ณ ฮุงบาริงะโอกะ อาซาคุระ ฮานะ ลูกชายคนเดียวของ โย นักรบแห่งตำนาน ใช้ชีวิตอย่างเบื่อหน่ายอยู่ที่นั้น ด้วยไม่อาจปลดปล่อยพรสวรรค์ของตนในฐานะชาแมนได้อย่างใจ แต่แล้ว ตรงหน้าฮานะก็ปรากฏร่างคนสองคนขึ้น ทั้งคู่อ้างตนว่าคือคนตระกูลอาซาคุระอีกบ้านหนึ่ง!! เรื่องราวของเหล่าชาแมนรุ่นใหม่ จะเบิกม่านเดี๋ยวนี้แล้ว!

ปกอ่อน / พิมพ์สี่สี
ซื้อด้วย Coin
63.75 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
63.75 บาท
Save 15% 75 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.