BookDetail

ยอดเชฟของโนบุนางะ เล่ม 5
ยอดเชฟของโนบุนางะ เล่ม 5
Author
: Mitsuru Nishimura / Takuro kajikawa
Translator
: N/A
Publish Date
: 31 July 2015
Publisher
ISBN
: 9786162991691
Page
: N/A page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

เคน พ่อครัวจากยุคปัจจุบัน เมื่อลืมตาขึ้นเขาก็พบว่าตนเองอยู่ในยุคเซ็นโกคุ โนบุนางะผู้ได้ยินข่าวลือของอาหารอันเป็นที่กล่าวขวัญในโตเกียว บีบบังคับให้เคนมาเป็นพ่อครัวของตน...!? นี่คือเรื่องราวของนักชิมยุคเซ็นโกคุที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์!!

 
ซื้อด้วย Coin
42.50 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
42.50 บาท
Save 15% 50 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.