BookDetail

HELL HELL เกมนรก เล่ม 4
HELL HELL เกมนรก เล่ม 4
Author
: Jun Azuma
Translator
: N/A
Publish Date
: 21 August 2015
Publisher
ISBN
: 9786162547492
Page
: N/A page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

เรื่องย่อ: ตั้งแต่ลืมตาขึ้น ก็รู้ดีว่าหากไม่ต่อสู้ก็ไม่สามารถมีชีวิตรอด.. ลูกชายทั้ง 72 ของเจ้าแห่งนรก โซโลมอน ได้ขึ้นมายังพื้นโลก พวกเขาเข่นฆ่ากันเองตามคำสั่งของบิดา ผู้ที่จะมีชีวิตรอดได้นั้นมีเพียงคนเดียว... เป้าหมายของการต่อสู้ครั้งนี้คืออะไรกัน!? Dark Survival Action ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว!!

 
ซื้อด้วย Coin
42.50 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
42.50 บาท
Save 15% 50 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.