BookDetail

เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ เล่ม 4 จบ Bu Bu Jing Xin
เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ เล่ม 4 จบ Bu Bu Jing Xin
Author
: ถงหัว
Translator
: N/A
Publish Date
: 11 December 2014
Publisher
ISBN
: 9786162549786
Page
: 296 page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ 4 เล่มจบ ในที่สุดการเดินทางของรั่วซีมาถึงจุดสิ้นสุด หลังผ่านความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งครา จากยุคคังซีมาจนยุคหย่งเจิ้ง ในที่สุดรั่วซีก็เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้น สิ่งที่นางเฝ้าหลีกหนีมาตลอดหลายสิบปีหลังย้อนเวลามา สุดท้ายก็ยังคงบังเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงหงล้อประวัติศาสตร์ยังคงหมุนไปตามครรลองของมันแล้วสุดท้าย ซะตากรรมของรั่วซีจะจบลงอย่างไร

 
ซื้อด้วย Coin
189.00 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
189.00 บาท
Save 17.824% 230 B
* หนังสือเล่มนี้ สามารถเปิดอ่านได้บน App ของ BfriendStore เท่านั้น
   
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.