BookDetail

ฮามาโทระ สำนักงานนักสืบพลังเหนือมนุษย์ เล่ม 1
ฮามาโทระ สำนักงานนักสืบพลังเหนือมนุษย์ เล่ม 1
Author
: Yukinori Kitajima / Yuuki Kodama
Translator
: N/A
Publish Date
: 01 October 2015
Publisher
ISBN
: 9786163694706
Page
: N/A page(s)
ขนาด
: -
น้ำหนัก
: -
Cateogry

เรืองราวของ "ฮามาโทระ" ที่ได้เริ่มต้นขึ้นจากการพบกันของไนซ์และมุราซากิ!ณ โยโกฮาม่า ปี 2013 มุราซากิได้เข้าไปหาไนซ์ที่กำลังเปิดกิจการ สำนักงานนักสืบ "ฮามาโทระ" จุดประสงค์ของมุราซากินั้น เดิมทีคือการพาตัวไนซ์ที่เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะกลับไปยัง "สถาบันสำหรับผู้มีพลังพิเศษ" องค์กรที่คอยสรรค์สร้าง คนระดับหัวกะทิของประเทศชาติออกมา ทว่า...! โลกของ "ฮามาโทระ" ที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ หลายช่องทาง เรื่องราวต้นฉบับรูปแบบหนังสือการ์ตูนของโลกใบนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว!!

ฮามาโทระ สำนักงานนักสืบพลังเหนือมนุษย์ เล่ม 1
ซื้อด้วย Coin
42.50 Coins
ซื้อด้วยเงินสด
42.50 บาท
Save 15% 50 B
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.